Resum de la xerrada col·loqui: Què ens passa amb la sorra? CAT | ESP | FRA | ENG

CAT Què ens passa amb la sorra?

El passat dissabte 15 d’abril es va celebrar a la sala d’actes de l’EMD la conferència- col·loqui amb el títol:  Què ens passa amb la sorra?. Els ponents van ser en  Josep Pascual, meteoròleg, i en Roger Gibert,  geòleg i membre de la Comissió Tècnica de l’Associació.

Van assistir un centenar de persones, entre elles, el president de l’EMD Sr. Genís Dalmau i el primer tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme Sr. Jordi Colomí.

Els ponents explicaren, de forma molt planera, els riscos, la vulnerabilitat de la zona  i la perillositat existent per als béns i les persones. Aportaren dades referents a  la dinàmica litoral i la seva evolució en els darrers anys a la zona de l’Estartit i dels Griells. Informaren de la fragilitat de l’equilibri de la zona i de la necessitat de prendre mesures a curt i mig termini.

Els ponents van respondre les preguntes de les persones assistents i a conseqüència d’una d’elles, i sense estar previst, va intervenir el primer tinent d’alcalde Sr. Jordi Colomí que en síntesi va explicar:

 • Que per a l’Ajuntament és una prioritat garantir la seguretat dels Griells.
 • Que a curt termini es farà la prolongació del passeig fins a la Pletera de manera que el mar no podrà entrar per aquella zona.
 • Que de moment Costas del Estado no contempla l’opció de construir espigons de cap tipus.

Des de l’Associació, agraïm als ponents la seva disponibilitat i als assistents, la seva presència.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

ESP ¿Qué nos pasa con la arena?

El pasado sábado 15 de abril se celebró en el salón de actos de la EMD la conferencia –  coloquio con el título: ¿Qué nos pasa con la arena ?. Los ponentes fueron Josep Pascual, meteorólogo, y Roger Gibert, geólogo y miembro de la Comisión Técnica de la Asociación.

Asistieron un centenar de personas, entre ellas, el presidente de la EMD Sr. Genís Dalmau y el primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo Sr. Jordi Colomí.

Los ponentes explicaron, de forma muy entendible, los riesgos, la vulnerabilidad de la zona y la peligrosidad existente para los bienes y las personas. Aportaron datos referentes a la dinámica litoral y su evolución en los últimos años en la zona de L’Estartit y Els Griells. Informaron de la fragilidad del equilibrio de la zona y de la necesidad de tomar medidas a corto y medio plazo.

Los ponentes respondieron a las preguntas de los asistentes y consecuencia de una de ellas, y sin que estuviera previsto, intervino el primer teniente de Alcalde D. Jordi Colomí que en síntesis explicó:

 • Que para el Ayuntamiento es una prioridad garantizar la seguridad de Els Griells.
 • Que a corto plazo se hará la prolongación del paseo hasta la Pletera por lo que el mar no podrá entrar por esa zona.
 • Que de momento Costas del Estado no contempla la opción de construir espigones de ningún tipo.

Desde la Asociación, agradecemos a los ponentes su disponibilidad y los asistentes, su presencia.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

FRA Qu’est-ce que se passe avec du sable?

Le samedi 15 Avril à eu lieu à l’auditorium de la EMD la conférence – colloque avec le titre: Qu’est-ce que se passe avec du sable?. Les conférenciers étaient Josep Pascual, météorologue et Roger Gibert, géologue et membre du Comité technique de l’Association.

Une centaine de personnes étaient présentes, dont le président de la EMD M. Genís Dalmau  et le premier adjoint au maire et conseiller d’urbanisme  M. Jordi Colomí.

Les intervenants ont expliqué, d’une manière très compréhensible, les risques, la vulnérabilité de la zone et le danger existant pour les biens et les personnes. Ils ont fourni des données sur la dynamique côtière et leur évolution au cours des dernières années dans la zone de L’Estartit et Els Griells. Ils ont rapporté la fragilité de l’équilibre de la zone et la nécessité de prendre des mesures à court et à moyen terme.

Les orateurs ont répondu aux questions de l’auditoire et à conséquence d’une d’entre eux, et sans qu’il soit prévu, est intervenu le premier adjoint au maire Jordi Colomí qui dans la synthèse a expliqué:

 • Par le mairie est une priorité  assurer la sécurité de Els Griells.
 • Que a court terme on fera l’extension du passage maritime jusqu´à La Pletera, de manière que la mer ne pourra pas  entrer à la urbanisation.
 • Pour l’instant  Costas del Estado ne prévoit pas la possibilité de construire aucun type de brise-lames .

De l’Association, nous remercions aux conférenciers leur disponibilité et aux participants, leur présence.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

ENG What happens to us with the sand?

Last Saturday, April 15, the conference – colloquium with the title: What happens to us with the sand?  was held in the auditorium of the EMD. The speakers were Josep Pascual, meteorologist, and Roger Gibert, geologist and member of the Technical Committee of the Association.

It was attended by a hundred people, among them the president of the EMD Mr. Genís Dalmau and the first deputy mayor and town councilor Mr. Jordi Colomí.

The rapporteurs explained, in a very understandable way, the risks, the vulnerability of the area and the danger that exists for goods and people. They provided data on the coastal dynamics and its evolution in recent years in the area of L’Estartit and Els Griells. They reported on the fragility of the balance of the area and the need to take measures in the short and medium term.

The speakers responded to the questions of the attendees and the consequence of one of them, and without it was foreseen, intervened the first deputy mayor Mr. Jordi Colomí that in summary explained:

 • That it is a priority for the City Council to guarantee the safety of Els Griells.
 • That in the short term the prolongation of the walk until La Pletera will be made so that the sea will not be able to enter by that zone.
 • That at the moment Costas del Estado does not contemplate the option of building breakwaters of any type.

From the Association, we thank the speakers for their intervention and attendees, their presence.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s