Actual Junta 2022

 • President: Jordi Lloret Moner
 • Vicepresident 1er: Carles Lloret Nadal
 • Vicepresident 2on: Quim Vilardell Coderch
 • Secretària: Jordi Polo Cartró
 • Tresorer: Josep Fàbregas Calvet
 • Vocal: Helena Sala Vidal
 • Vocal: Josep Mª Rocafull Vinyals
 • Vocal:  Teresa Asensio Céspedes
 • Vocal: Clotilde Porras Palerm

Segona Junta 2018-2020
( en funcions fins 2022 )

 • President: Jordi Lloret Moner
 • Vicepresident 1er: Josep Mª Rocafull Vinyals
 • Vicepresident 2on: Carles Lloret Nadal
 • Secretària: Clotilde Porras Palerm
 • Tresorer: Josep Fàbregas Calvet
 • Vocal:  Teresa Asensio Céspedes
 • Vocal: Jordi Polo Cartró
 • Vocal: Lupe Azpiazu Aranguren
 • Vocal: Carles Pérez Sacristán
 • Vocal: Daniel Camprubí Soler
 • Vocal: Jaume Térmens Pàmies

Primera Junta 2015-2018

 • President: Angel Rodríguez Molar
 • Vicepresident 1er:  Jordi Lloret Moner
 • Vicepresident 2on:  Carles Lloret Nadal
 • Secretari:  Narcís Solegastó Fusellas
 • Tresorer:  Josep Fabregas Calvet
 • Vocal: Teresa Asensio Cespedes
 • Vocal: Clotilde Porras Palerm
 • Vocal: Eva Pelegrí Pascual
 • Vocal: Núria Riera Fusté
 • Vocal: Josep Mª Rocafull Viñals
 • Vocal: Carles Pérez Sebastian