Els objectius de l’Associació estan explicitats als Estatuts. La Junta Directiva actua per mandat de l’assemblea i d’acord amb els Estatuts, segons els quals, l’actual Junta Directiva s’ha de renovar a la propera Assemblea General Ordinària del mes d’agost de 2016.

Fins la referida assemblea, les tasques de la Junta Directiva són bàsicament gestionar i acabar tot el procés administratiu, legal i burocràtic per fer el màxim nombre d’associats, amb la voluntat d’aconseguir la major representativitat possible. És a dir, l’objectiu és constituir i organitzar formalment l’Associació.

Volem arribar a l’Assemblea d’agost de 2016 amb 1.000 associats!!!

Manifest de la Junta Directiva en el punt 1 del Ordre del Dia de la primera reunió. Consta en el llibre d’Actes (Declaració d’intencions)