Estatuts registrats a la Generalitat (català)

Estatutos (español)

Statuts (français)