Informe de situació en la represa després del confinament i la desescalada

CAT

Han estat uns mesos complicats per a tothom. En més o menys grau gairebé tothom s’ha vist i s’està veient afectat per la pandèmia. Inevitablement hi ha hagut un parèntesi, que hem deixat enrere des de la reunió de junta del passat 4 de juliol.

Reunió amb el Sr. Alcalde de Torroella de Montgrí, Sr. Jordi Colomí

El dia 30 de desembre la presidència de l’associació es va reunir amb l’alcalde de Torroella, el Sr. Jordi Colomí. El Sr. Colomí va ser elegit alcalde en les darreres eleccions municipals celebrades el 26 de maig de 2019, ara fa poc més d’un any. En l’anterior legislatura era primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme.

Va ser una reunió cordial en la que vam exposar els diferents temes que ens afecten a Els Griells i en especial els temes tractats anteriorment amb el regidor d’urbanisme i amb el director del parc natural. Els informes d’aquestes dues reunions estan publicats a la web.

El Sr. Colomí ens va explicar que el projecte de “Costas del Estado” de prolongació del passeig fins La Pletera segueix el seu curs i que en un termini relativament curt de temps podria fer-se realitat, conjuntament amb la instal·lació per iniciativa privada d’un mirador d’homenatge a les víctimes de l’accident aeri de Germanwings. En definitiva, bones noticies de la part de “Costas del Estado” i d’iniciatives privades, però per part de l’ajuntament cap iniciativa ni partida pressupostària. De fet, als pressupostos de l’ajuntament, sigui del color que sigui, mai, que sapiguem, hi ha hagut cap partida pressupostària destinada a Els Griells.

Reunió amb el president de l’EMD (Entitat Municipal Descentralitzada), Sr. Francesc Ferrer

El dia 27 de febrer, un mes més tard del temporal “Glòria”, ens vam reunir amb el  president de l’EMD, Sr. Francesc Ferrer. Vam estar fent un repàs dels temes que anem tractant de manera reiterada en cada reunió amb l’EMD o amb els regidors de l’ajuntament.

També vam parlar de la inundació de Els Griells provocada pel temporal “Glòria”. Tot i que Els Griells seguia inundat una setmana després del temporal no qüestionem la manera que es va procedir.

Situació aquest estiu
Val a dir que ens havíem reunit amb el regidor de platges, Sr. Marc Calvet, tan bon punt va accedir al càrrec. El Sr. Calvet és 1r tinent d’alcalde i té al seu càrrec la Unitat Operativa de Manteniment (Brigada), Gestió costanera i platges, i la gestió dels contractes dels serveis d’escombraries.

Són molts els temes que hem tractat amb ajuntament i EMD. Des de temes de llarg recorregut com són els urbanístics fins a d’altres més immediats com són la regulació de la platja de gossos, rampes, dutxes, i un llarg etcètera. Arriba l’estiu i podem fer balanç del que el nou cartipàs municipal ha fet a Els Griells: RES.

Un exemple molt il·lustratiu: l’ajuntament instal·la un rentapeus i no surt aigua. A més el deixa mal collat i es belluga. Es notifica repetidament als agents cívics i després d’un mes segueix igual. Avui ja està a terra.

Nova reunió amb el president de la EMD, Sr.Francesc Ferrer
La presidència de l’associació s’ha reunit el passat dimecres 22 de juliol amb el president de l’EMD, Sr. Francesc Ferrer. El principal motiu de la reunió ha estat expressar la nostra decepció per la inacció de l’administració municipal a Els Griells en el darrer any. Li hem demanat que ho transmeti a qui correspongui de l’ajuntament.

L’EMD, tant l’actual com l’anterior govern, sempre han mostrat molt interès en avançar en tots els temes que anem plantejant. Però les competències en els temes importants són bàsicament de l’ajuntament: platges, turisme, UOM (Unitat Operativa de Manteniment o “brigada”)… que no sembla estar en la mateixa dinàmica, ja sigui per manca d’interès o de capacitat.

A més de tots el temes que reiteradament anem tractant, n’hem focalitzat dos que considerem molt actuals:
– Se’ns indica que “Costas del Estado” executarà la prolongació del passeig fins la Pletera en un termini relativament curt de temps. Hi ha una zona molt gran tipificada com a zona verda en el pla urbanístic. És la zona compresa entre el seguiment del carrer Assutzena en línea recta fins la Pletera i la platja. Fa molts temps que està tipificat com a zona verda i no entenem perquè aquesta zona durant anys és utilitzada per un negoci privat en lloc de ser una zona d’us públic, que seria lo propi d’una zona verda.
– Després del temporal “Glòria”, i sense qüestionar com es va actuar, estem convençuts que la inundació de Els Griells era evitable i també moltes altres que s’han produït amb anterioritat. Els Griells no s’hauria de tornar a inundar mai més. La solució es força simple i poc costosa. Hem demanat que es tracti aquest tema amb urgència, que es faci un estudi i s’executin els treballs necessaris abans que arribi un altre temporal.

En definitiva, seguirem insistint per tal que Els Griells tingui la mateixa
consideració que qualsevol altre indret del municipi.

ESP: Informe de situación en la reanudación tras el confinamiento y
la desescalada

Han sido unos meses complicados para todos. En mayor o menor grado casi todo el mundo se ha visto y se está viendo afectado por la pandemia.
Inevitablemente ha habido un paréntesis, que hemos dejado atrás desde la reunión de junta del pasado 4 de Julio.

Reunión con el Sr. Alcalde de Torroella de Montgrí, Sr. Jordi Colomí.
El día 30 de diciembre la presidencia de la asociación se reunió con el Alcalde de Torroella, Sr. Jordi Colomí. El Sr. Colomí fue elegido alcalde en las últimas elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019, hace poco más de un año. En la anterior legislatura fue primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo. Fue una reunión cordial en la que expusimos los diferentes temas que nos afectan a Els Griells y en especial los temas tratados anteriormente con el concejal de urbanismo y con el director del parque natural. Los informes de estas dos reuniones están publicados en la web.

El Sr. Colomí nos explicó que el proyecto de “Costas del Estado” de prolongación del paseo hasta La Pletera sigue su curso y que en un plazo relativamente corto de tiempo podría hacerse realidad, conjuntamente con la instalación por iniciativa privada de un mirador en homenaje a las víctimas del accidente aéreo de Germanwings.
En definitiva, buenas noticias por parte de “Costas del Estado” y de iniciativas privadas, pero por parte del ayuntamiento ninguna iniciativa ni partida presupuestaria. En realidad, en los presupuestos del ayuntamiento, sea del color que sea, nunca, que sepamos, ha habido ninguna partida presupuestaria destinada a Els Griells.

Reunión con el presidente de la EMD (Entidad Municipal Descentralizada), Sr. Francesc Ferrer
El día 27 de febrero, un mes más tarde del temporal "Gloria", nos reunimos con el presidente de la EMD, Sr. Francesc Ferrer. Estuvimos haciendo un repaso de los temas que vamos tratando de manera reiterativa en cada reunión con la EMD o con los concejales del ayuntamiento.

También hablamos de la inundación de Els Griells provocada por el temporal “Gloria”. Aunque Els Griells seguía inundado una semana después del temporal no cuestionamos la manera como se procedió.

Situación este verano
Cabe decir que nos habíamos reunido con el concejal de playas, Sr. Marc Calvet, en cuanto accedió al cargo. El Sr. Calvet es 1er teniente de alcalde y tiene a su cargo la Unidad Operativa de Mantenimiento (Brigada), Gestión costera y playas, y la gestión de los contratos de los servicios de limpieza.

Son muchos los temas que hemos tratado con el ayuntamiento y la EMD. Desde temas de largo recorrido como son los urbanísticos hasta otros más inmediatos como son la regulación de la playa para perros, rampas, duchas, y un largo etcétera.

Llega el verano y podemos hacer balance de lo que el nuevo equipo de gobierno ha hecho en Els Griells: NADA. Un ejemplo muy ilustrativo: el ayuntamiento instala un lavapiés y no sale agua. Además lo deja mal instalado y se mueve. Se notifica repetidamente a los agentes cívicos y después de un mes sigue igual. Hoy ya está por los suelos.

Nueva reunión con el presidente de la EMD, Sr.Francesc Ferrer
La presidencia de la asociación se ha reunido el pasado miércoles 22 de julio con el presidente de la EMD, Sr. Francesc Ferrer. El principal motivo de la reunión ha sido expresar nuestra decepción por la inacción de la administración municipal en Els Griells en el último año. Le hemos pedido que lo transmita a quien corresponda del ayuntamiento.
– La EMD, tanto el actual como el anterior gobierno, siempre han mostrado mucho interés en avanzar en todos los temas que vamos planteando. Pero las competencias en los temas importantes son básicamente del ayuntamiento: playas, turismo, UOM (Unidad Operativa de Mantenimiento o brigada)… que no parece estar en la misma dinámica, ya sea por falta de interés o de capacidad.
Además de todos los temas que reiteradamente vamos tratando, hemos focalizado dos que consideramos muy actuales:
– Se nos indica que “Costas del Estado” ejecutará la prolongación del paseo hasta la Pletera en un plazo relativamente corto de tiempo. Hay una zona muy grande tipificada como zona verde en el plan urbanístico. Es la zona comprendida entre el seguimiento de la calle Azucena en línea recta hasta la Pletera y la playa. Hace mucho tiempo que está tipificado como zona verde y no entendemos porque esta zona durante años es utilizada por un negocio privado en lugar de ser una zona de uso público, que sería lo propio de una zona verde.
– Tras el temporal “Gloria”, y sin cuestionar cómo se actuó, estamos convencidos de que la inundación de Els Griells era evitable y también muchas otras que se han producido con anterioridad. Els Griells no se debería volver a inundar nunca más. La solución es bastante simple y poco costosa. Hemos pedido que se trate este tema con urgencia, que se haga un estudio y se ejecuten los trabajos necesarios antes de que llegue otro temporal.

En definitiva, seguiremos insistiendo para que Els Griells tenga la misma consideración que cualquier otra zona del municipio.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s