El proper 18 d’agost, III Assemblea General Ordinària de l’Associació veïnal “Els Griells” CAT | ESP | FRA | ENG

CAT: III Assemblea General Ordinària de l’Associació Veïnal “Els Griells”

Està convocada pel dissabte 18 d’agost, a les 6 de la tarda, a la sala d’actes de l’EMD.
Ja som gairebé 400 persones associades però voldríem ser-ne moltes més. Per això us demanem  la vostra col·laboració per augmentar la massa social amb noves incorporacions familiars o d’amics o coneguts.
Recordem que qui es vulgui fer soci, ho pot fer seguint les indicacions d’aquesta web o bé adreçant-se a algun membre de la junta directiva. La quota és de 10€, que es paga una sola vegada, i els socis ho són a títol individual.

L’ordre del dia el publicarem a www.avelsgriells.org uns dies abans. Els socis/es que vulguin proposar algun punt, cal que ens ho facin saber abans que publiquem l’ordre del dia definitiu. Un dels punts serà l’elecció de la nova junta directiva per als propers 2 anys.
Atentament
La Junta directiva

ESP: III Asamblea General Ordinaria de la Associació Veïnal “Els Griells”

Está convocada para el sábado 18 de agosto, a las 6 de la tarde, en la sala de actos de la EMD.
Ya somos casi 400 socios / as pero quisiéramos ser muchos más. Por eso les pedimos su colaboración para aumentar la masa social con nuevas incorporaciones familiares o de amigos o conocidos.
Recordemos que quien se quiera hacer socio, lo puede hacer siguiendo las indicaciones de esta www o bien dirigiéndose a algún miembro de la junta directiva. La cuota es de 10 €, una sola vez, y los socios lo son a título individual.
El orden del día lo publicaremos en www.avelsgriells.org unos días antes. Los socios / as que quieran proponer algún punto, es necesario que nos lo hagan saber antes de que publicamos el orden del día definitivo. Uno de los puntos será la elección de la nueva junta directiva para los próximos 2 años.
Atentamente
La Junta directiva

FRA: III Assemblée Générale Ordinaire de l’Associació Veïnal “Els Griells”

Il est prévu le samedi 18 août à 18h dans l’auditorium de l’EMD.
Nous sommes déjà près de 400 associés mais nous aimerions en avoir beaucoup plus. C’est pourquoi nous demandons votre collaboration pour augmenter la masse sociale avec de nouveaux membres de la famille ou des amis ou des connaissances.
Rappelez-vous que quiconque souhaite devenir membre peut le faire en suivant les instructions sur ce site Web ou en contactant un membre du comité de direction. Les frais sont de 10 €, une seule fois, et les membres sont individuellement.
L’ordre du jour sera publié sur www.avelsgriells.org quelques jours avant. Les associés qui veulent proposer un point, il faut nous le faire savoir avant de publier l’agenda final. L’un des points sera l’élection du nouveau comité de direction pour les deux prochaines années.
Cordialement
Le comité de direction

ENG: III Ordinary General Assembly of the Associació Veïnal “Els Griells”

It is scheduled for Saturday, August 18, at 6 pm, in the auditorium of the EMD.
We are almost 400 people associated but we would like to be many more. That is why we ask for your collaboration to increase the social mass with new family members or friends or acquaintances.
Remember that whoever wants to become a member can do so following the instructions on this website or by contacting a member of the board. The fee is € 10, only once, and the members are individually.
The agenda of the assembly will be published on www.avelsgriells.org a few days before. The people associated that want to propose a point, it is necessary to let us know before we publish the final agenda. One of the points will be the election of the new board for the next 2 years.
Sincerely
The Board of the association

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s