Primer aniversari de l’Associació (CAT, ESP, FRA)

CATALÀ

Avui, 14 de novembre de 2016, fa un any que es va constituir la nostra Associació Veïnal “Els Griells”, un any que valorem positivament per aquestes raons:

 • La nostra Associació està formalitzada i consolidada.
 • La seva massa social compta amb una quantitat important de socis, 318 a dia d’avui.
 • A l’Assemblea General, celebrada el 12 d’agost, es van aprovar totes les accions realitzades així com el mandat de la nova Junta Directiva.
 • En totes les gestions realitzades hem pogut demostrar que no tenim:
  • Cap preferència partidista.
  • Cap interès econòmic.

  • Cap afany de protagonisme personal.

Amb només un any de vida podem estar molt satisfets i satisfetes d’on estem, però cal continuar treballant els objectius proposats i els nous que es marquin.

Convindria doncs,

 • Ampliar la xifra de socis. Per això animem als i les sòcies a donar a conèixer l’Associació i que entre tots augmentem el nombre d’associats.
 • Perseverar en els objectius generals de l’Associació que estan expressats als estatuts i al tríptic que us podeu descarregar al següent enllaç.
 • Aconseguir que es valori l’Associació com a eina útil i bona defensora dels drets dels griellencs.

Aprofitem l’avinentesa per fer una crida a qui tingui ganes de dedicar temps i que cregui que pel seu perfil personal i/o professional pot ajudar l’Associació. Que ens contacti, ja sigui per comptar-hi com a col·laborador/a o com a possible integrant d’una propera candidatura a la Junta Directiva.

Feliç aniversari a tots els socis i sòcies!!!

ESPAÑOL

Hoy, 14 de noviembre de 2016, hace un año que se constituyó nuestra Asociación Vecinal “Els Griells”, un año que valoramos positivamente por estas razones:

 • Nuestra Asociación está formalizada y consolidada.
 • Su masa social cuenta con una cantidad importante de socios. 318 a fecha de hoy.
 • En la Asamblea General, celebrada el 12 de agosto, se aprobaron todas las acciones realizadas, así como el mandato de la nueva Junta Directiva.
 • En todas las gestiones realizadas hemos podido demostrar que no tenemos:
  • Ninguna preferencia partidista
  • Ningún interés económico
  • Ningún afán de protagonismo personal

Con sólo un año de vida podemos estar muy satisfechos de dónde estamos, pero es preciso continuar trabajando los objetivos propuestos y los quivulgar la Asociación y que entre todos vayamos haciendo más socios.

 • Perseverar en los objetivos generales de la Asociación que están expresados en los estatutos y en el tríptico que pueden descargar en el siguiente enlace.
 • onseguir que se valore la Asociación como una herramienta útil y buena defensora de los derechos de los griellenses.

Aprovechamos la ocasión para hacer una llamada a quién desee dedicar tiempo y que considere que por su perfil personal y/o profesional, puede ayudar a la Asociación. Que contacte con nosotros, ya sea para contar como colaborador o como posible integrante de una próxima candidatura a la Junta Directiva.

Feliz aniversario a todos los socios y socias!!!

FRANÇAIS

Aujourd’hui, 14 novembre 2016, nous célèbrons la première date anniversaire de notre Association des Voisins “Els Griells”, une année que nous considerons positive pour les raisons suivantes:

 • Notre Association est officialisée et constituée.
 • Son ensemble social compte avec un nombre important de members. 318 à ce jour.
 • Lors de l’Assemblée Générale, qui s’est tenue le 12 août, toutes les tâches realisées ont été approuvées, de même que le mandat donné au nouveau Comité Directeur.
 • Durant toutes les gestions réalisées, on a pu constater que nous n’avons:
  • Aucune préférence partisane
  • Aucun intérêt économique
  • Aucun désir de jouer un quelconque rôle prépondérant personnel

Avec une seulee année d’existence, nous pouvons être très satisfaits d’être arrivés là où nous sommes, mais il convient néamoins de poursuivre les efforts en renforçant les objectifs fixés et ceux qui vont déterminer le futur.

Il serait bon,

 • D’augmenter le nombre de membres.
 • D’encourager nos membres à faire connaître notre Association afin de parvenir a accueillir advantage de participants.
 • Persévérer dans les objectifs généraux de l’Association, définis dans les statuts et sur le triptyque, que vous pouvez décharger sur le lien suivant
 • Faire en sorte que notre Association devienne un moyen utile pour la défense des droits des grielliens.

Nous profitons de l’occasion pour faire un appel à ceux qui désirent consacrer un peu de temps et qui considèrent que leur profil personnel et/ou professionnel est en mesure d’aider notre Association.

Prenez contact avec nous, soit pour participer dès maintenant comme collaborateur ou pour prendre part au prochain Comité Directeur.

Joyeux anniversaire à tous les membres!

One thought on “Primer aniversari de l’Associació (CAT, ESP, FRA)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s