Anunci de la segona assemblea general de l’Associació CAT | ESP | FRA |ENG

CAT. Benvolguts veïns/es i visitants,

El proper dissabte 5 d’agost, a les 6 de la tarda, a la sala d’actes de l’E.M.D (carrer del port, 25), celebrarem la II Assemblea General Ordinària de la nostra Associació.

A mitjans de juliol, comunicarem l’ordre del dia amb els punts acordats per la Junta Directiva i també amb els que els socis /es ens suggereixin. És per això, que us demanem que ens feu arribar les vostres propostes. Recordeu que només es poden sotmetre a votació els punts concrets de l’ordre del dia, i que només els socis/es tenen dret de veu i vot.

Mitjançant la nostra http://www.avelsgriells.org i twitter podeu anar seguint totes les accions i gestions que des de l’Associació estem fent amb les diverses institucions i entitats.

Tanmateix, us animem a fer-vos socis/es, i als/les que ja ho sou us demanem la vostra col·laboració per fer més socis. A casa vostra, amics, … Ja som molts, 331 a dia d’avui, però quants més siguem, més representativitat tindrem. Per facilitar el tràmit per associar-se, estarem els dies 24 (Sant Joan) i 25 de juny de 10 a 11h. davant el supermercat els Griells.

Gràcies i fins aviat,

La Junta

ESP. Apreciados vecinos/as y visitantes,

El próximo sábado 5 de agosto, a las 6 de la tarde, en la sala de actos de la E.M.D.(calle del port, 25), celebraremos la II Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación.

A mediados de julio, comunicaremos el orden del día con los puntos acordados por la Junta Directiva y también con lo que los socios/as nos sugieran. Es por ello, por lo que os solicitamos que nos hagáis llegar vuestras propuestas. Recordar que sólo se pueden someter a votación los puntos concretos del orden del día y que únicamente los socios/as tienen derecho a voto.

A través de nuestra www.avelgsgriells.org y twitter podéis ir siguiendo todas las acciones y gestiones que des de la Asociación estamos realizando con las diversas instituciones y entidades.

Asimismo, os animamos a haceos socios/as, y a los/las que ya lo sois solicitamos su colaboración para hacer más socios. En vuestra casa, amigos… Ya somos muchos, 331 actualmente, pero cuantos más seamos, más representatividad tendremos. Para facilitar el trámite para asociarse, estaremos los días 24 (Sant Joan) y 25 de junio de 10 a 11 h. delante del supermercado Els Griells.

Gracias y hasta pronto,

La Junta

FRA. Chers Voisins et Visiteurs,

Samedi 5 août 2017, à 18 heures, dans la salle des réunions de l’E. M. D.(rue del port, 25), aura lieu la 2ème Assemblée Ordinaire de notre Association.

Vers la mi-juillet, nous vous communiquerons l’Ordre du Jour avec les points indiqués par le Conseil d’Administration, ainsi que ceux ayant étés inspirés par les membres de notre Association.

C’est pour cela que nous vous demandons de nous envoyer vos propositions. Souvenez-vous que seuls pourront être soumis au vote les points concrets de l’ordre du jour et que seuls les membres de l’Association ont droit de vote.

Au travers de l’adresse: www.avelsgriells.org et twitter, vous pouvez suivre toutes les démarches et gestions que notre Association réalise avec les différentes Institutions et les Organisations concernées.

De même, nous vous encourageons à devenir membres et pour ceux qui l’êtes déjà, nous sollicitons votre aide afin d’amplifier le nombre de nos adhérents. Cela nous concerne tous, mes Amis…. Nous sommes déjà nombreux : 331 membres à l’heure actuelle… mais davantage nous serons, mieux notre voix et notre discours se fera audible !

Afin d’aider ces inscriptions à notre Association, nous serons présents le 24 juin (St Jean) et le 25 juin de 10 h. à 11 h. devant le supermarché Els Griells.

A bientôt,

Le Conseil d’administration

ENG. Dear neighbors and visitors,

On Saturday, August 5, at 6 pm, in the assembly hall of the E.M.D. (port street, 25), we will hold the II Ordinary General Assembly of our Association.

In mid-July, we will communicate the agenda with the points agreed by the Board and also with what the associates suggest. That is why, we ask that you make your proposals. Remember that only specific items on the agenda can be put to the vote and that only members have the right to vote.

Through our http://www.avelgsgriells.org and twitter you can follow all the actions that the Association is doing with the various institutions and entities.

We also encourage you to associate, and to those who already are, we ask for your collaboration to make more associates. In your house, friends … We are many now, 331 at present, but the more we are, the more representative we will be. To facilitate the process to associate, we will be on 24 (Sant Joan) and 25 June from 10 a.m. to 11 a.m. In front of the Els Griells supermarket.

Thanks and see you soon,

Board

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s