Informe de la reunió amb el Servei Provincial de Costes. CAT | ESP | FRA

CAT: Informe de la reunió mantinguda per la presidència de l’Associació amb el Servei Provincial de Costes

El dimarts 29 de gener de 2019 vàrem mantenir una reunió amb el Servei Provincial de Costes a Girona. Aquest organisme de l’estat depèn de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica.

Per part de Sevei Provincial de Costes ens varen atendre:

 • Enric Girona Mendoza, Cap del Servei Provincial.
 • Responsable tècnic del Servei Provincial.

Per part de l’Associació Veïnal “Els Griells” hi van assistir:

 • Els membres de la presidència col·legiada:
  • Jordi Lloret, president
  • Carles Lloret, vice-president 2on

Vàrem sol·licitar aquesta reunió per expressar la inquietud del veïnat per la pèrdua de sorra que estem patint a Els Griells en els darrers anys. Vàrem explicar que la pèrdua de platja ens afecta com a persones usuàries. Però també i més important encara, pel risc latent per a la seguretat del béns i persones en dues zones: el passeig i davant el càmping.

Recordem que en aquesta web està disponible l’informe del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) i que s’hi pot accedir en el següent enllaç.

Sobre el passeig

Hem explicat que està cedint en alguns punts malgrat la millora i reforç que es va fer a finals de 2015.

20190126_171248.jpg

Front el càmping

Exposem que ja no hi ha barrera de sorra que protegeixi. Quan hi ha temporal el mar ja entra al Càmping, des d’on fàcilment pot accedir a la urbanització.

Temporal camping molino

Ens vàrem interessar per conèixer si hi ha hagut avanços des de la reunió a Madrid el passat 7 de març de 2017. Recordem que el president de l’associació, aleshores el Sr. Angel Rodríguez, hi va assistir convidat per l’alcalde Sr. Josep Mª Rufí.

El Sr. Enric Girona ens va explicar que s’està avançant en la redacció d’un estudi i projecte per tal d’implementar una solució.

Respecte a la prolongació del passeig fins La Pletera també s’està avançant conjuntament amb l’ajuntament per disposar dels terrenys per on s’haurà de construir.

En definitiva, sembla que ambdós temes estan avançant però sense encara una previsió concreta de dates d’execució.

ESP: Informe de la reunión mantenida por la presidencia de la Asociación con el Servicio Provincial de Costas.

 El martes 29 de enero de 2019 mantuvimos una reunión con el Servicio Provincial de Costas en Girona. Este organismo del estado depende de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica.

Por parte de Servicio Provincial de Costas nos atendieron:

– Sr. Enric Girona Mendoza, Jefe del Servicio Provincial.

– Responsable técnico del Servicio Provincial.

Por parte de la Asociació Veïnal “Els Griells” asistieron:

– Los miembros de la presidencia colegiada:

 • Jordi Lloret, presidente
 • Carles Lloret, vicepresidente 2º

Solicitamos esta reunión para expresar la inquietud del vecindario por la pérdida de arena que estamos sufriendo en Els Griells en los últimos años. Explicamos que la pérdida de playa nos afecta como usuarios. Pero también y más importante aún por el riesgo latente para la seguridad de los bienes y personas en dos zonas: El paseo y frente el camping.

Recordemos que en esta www está disponible el informe del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) y que se puede acceder en el siguiente enlace.

El paseo:

Hemos explicado que está cediendo en algunos puntos a pesar de la mejora y reforzamiento que se hizo a finales de 2015.

20190126_171248

Frente el camping:

Exponemos que ya no hay barrera de arena que proteja. Cuando hay temporal el mar ya entra en el Camping, desde donde fácilmente puede acceder a la urbanización.

Temporal camping molino

Nos interesamos por conocer si ha habido avances desde la reunión en Madrid el pasado 7 de marzo de 2017. Recordemos que el presidente de la asociación, entonces D. Angel Rodríguez, asistió invitado por el alcalde D. Josep Mª Rufí.

El Sr. Enrique Girona nos explicó que se está avanzando en la redacción de un estudio y proyecto para implementar una solución.

Respecto a la prolongación del paseo hasta La Pletera también se está avanzando conjuntamente con el ayuntamiento para disponer de los terrenos por donde se deberá construir.

En definitiva, parece que ambos temas están avanzando pero sin todavía una previsión concreta de fechas de ejecución.

FRA: Compte rendu de la réunion de la présidence de l’association avec le service côtier provincial.

Nous nous sommes réunis avec les service côtier provincial à Gerone, mardi 29 janvier 2019. Cette agence d’État dépend de la Direction générale de la durabilité des côtes et de la mer du Ministère de la transition écologique.

Du côté du Sevice Provincial des Côtes ont participé:

– M. Enrique Girona Mendoza, chef du service provincial.

– Responsable technique du service provincial.

Au nom de l’association des Voisins “Els Griells” étaient présents:

– Les membres de la présidence collégiale:

 • Jordi Lloret, président
 • Carles Lloret, 2e vice-président

Nous demandons, durant cette réunion, à exprimer l’inquiétude du quartier quant à la perte du sable que subissent Els Griells depuis ces dernières années. Nous expliquons que la perte de plage nous concerne en tant qu’utilisateurs. Mais aussi et surtout pour le risque latent de la sécurité des biens et des personnes dans deux zones: la promenade et devant le camping.

Rappelez-vous que dans ce site Web, le rapport du CEDEX (Centre d’études et d’expérimentation sur les travaux publics) est disponible et peut être consulté sur lien suivant.

La promenade:

Nous avons expliqué que certains lieux cédaient malgré les améliorations et les renforcements apportés fin 2015.

20190126_171248

Face du camping: Nous exposons qu’il n’y a pas de barrière de sable pour le  protéger. Quand il y a une tempête, la mer entre déjà dans le camping, d’où on peut facilement accéder à l’urbanisation.

Temporal camping molino

Nous aimerions savoir s’il y a eu des progrès depuis la réunion à Madrid le 7 mars 2017. Rappelons que le président de l’association, M. Angel Rodriguez à l’époque, était présent invité par le maire M. Josep Mª Rufí.

Enric Girona a expliqué que des progrès étaient en cours dans la rédaction d’une étude et dans le projet de mise en œuvre d’une solution.

En ce qui concerne l’extension de la promenade vers La Pletera, elle progresse également conjointement avec la municipalité afin de pouvoir disposer des terrains où elle devra être aménagée.

En résumé, il semble que ces sujets progressent, sans pour autant disposer de prévisions concrètes avec des dates d’exécution.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s