Resum de la reunió amb el nou president de l’EMD CAT | ESP | FRA

Reunió EMD 09 juliol 2019

CAT: Reunió de la presidència  de l’Associació amb el Sr. Francesc Ferrer, President de l’E.M.D de L’Estartit.

La reunió es va celebrar al local de la EMD el dimarts 9 de juliol 2019.

Van assistir:

Per part de la EMD:

 • Francesc Ferrer, President.

Per part de l’Associació Veïnal “Els Griells”:

La presidència col·legiada formada per:

  • Jordi Lloret, President
  • Josep Mª Rocafull, Vice-president 1r
  • Carles Lloret, Vice-president 2n

L’objectiu de la reunió, després de l’anterior del 28 de juny, era transmetre al nou president de l’EMD tots els assumptes de diferents tipus que tenim enregistrats i que ens afecten a “Els Griells”. Agraïm el temps que ens va dedicar, gairebé tres hores, que van permetre tractar tots els temes.

Ens consta la voluntat i interès del nou equip de govern de l’EMD per millorar “Els Griells” tant en el  que són les seves competències com en la interlocució amb altres administracions, principalment Ajuntament, Parc natural i Costes.

Els temes tractats fan referència a diferents àmbits:

 • Seguretat del passeig front a temporals i pèrdua de sorra per l’afectació del port (Informe Cedex).
 • Allargament del passeig fins a la Pletera.
 • La situació urbanística de les U.A. (Unitats d’actuació).
 • Les places, tan les centrals com al final del carrer Camèlia. Proposem que s’inclogui una partida en el pressupost de l’Ajuntament per 2.020.
 • Millora de l’accés principal per davant el càmping (camí de la caminassa). Vial ample, amb carrils bici i per a vianants.
 • Vial amb aparcaments per el límit oest, per darrera els apartaments del carrer Dàlia.
 • Inundacions freqüent al tram final de carrer Camèlia.
 • Platja de gossos i gossos a la platja.
 • Pas de bicicletes en zones per a vianants.
 • Equipaments a platja i passeig
 • Neteja i servei d’escombraries.
 • Vigilància

De la situació en que es troba cada un d’aquests temes i d’altres informarem a la propera assemblea que celebrarem el dissabte 10 d’agost.

Associació Veïnal “Els Griells”

Presidència col·legiada

ESP: Reunión de la presidencia de la Asociación con el Sr. Francesc Ferrer, Presidente de la E.M.D de L’Estartit.

La reunión se celebró en el local de la EMD el martes 9 de julio 2019.

Asistieron:

Por parte de la EMD:

– Sr. Francesc Ferrer, Presidente.

Por parte de la Associació Veïnal “Els Griells”:

– La presidencia colegiada formada por:

– Jordi Lloret, Presidente

– Josep Mª Rocafull, Vicepresidente 1º

– Carles Lloret, Vicepresidente 2º

El objetivo de la reunión, tras la anterior del 28 de junio, era transmitir al nuevo presidente de la EMD todos los asuntos de diferentes tipos que tenemos registrados y que nos afectan a “Els Griells”. Agradecemos el tiempo que nos dedicó, casi tres horas, que permitieron tratar todos los temas.

Nos consta la voluntad e interés del nuevo equipo de gobierno de la EMD para mejorar “Els Griells” tanto en lo que son sus competencias como en la interlocución con otras administraciones, principalmente Ayuntamiento, Parque natural y Costas.

Los temas tratados se refieren a diferentes ámbitos:

– Seguridad del paseo frente a temporales y pérdida de arena por la afectación del puerto (Informe Cedex).

– Alargamiento del paseo hasta la Pletera.

– La situación urbanística de las U.A. (Unidades de actuación).

– Las plazas, tanto las centrales como al final de la calle Camelia. Proponemos que se incluya una partida en el presupuesto del Ayuntamiento para 2020.

– Mejora del acceso principal por delante el càmping (camino de la caminassa). Vial ancho, con carriles bici y para peatones.

– Vial con aparcamientos para el límite oeste, por detrás de los apartamentos de la calle Dalia.

– Inundaciones frecuentes en el tramo final de la calle Camelia.

– Playa de perros y perros en la playa.

– Paso de bicicletas en zonas peatonales.

– Equipamientos en playa y paseo

– Limpieza y servicio de basuras.

– Vigilancia

De la situación en que se encuentra cada uno de estos temas y otros informaremos en la próxima asamblea que celebraremos el sábado 10 de agosto.

Associació Veïnal “Els Griells”

Presidencia colegiada

FRA: Rencontre de la Présidence de l’Association avec M. Francesc Ferrer, Président de l’E.M.D de L’Estartit.

La réunion a eu lieu dans les locaux d’EMD le mardi 9 juillet 2019.

Y ont assisté:

De la part de l’EMD:

– M. Francesc Ferrer, président.

Au nom de l’Association Veïnal “Els Griells”:

– La présidence collégiale formée par:

– Jordi Lloret, président

– Josep Mª Rocafull, 1er vice-président

– Carles Lloret, 2e vice-président

L’objectif de la réunion, après celle du 28 juin, était de transmettre au nouveau président de l’EMD les questions de différents types que nous avons débatues et qui nous concernent à “Els Griells”. Nous apprécions le temps qu’il nous a donné, soit près de trois heures, qui nous a permis de traiter tous les sujets.

Nous sommes conscients de la volonté et de l’intérêt de la nouvelle équipe gouvernementale d’EMD pour améliorer «Els Griells», tant au niveau de leurs compétences que du dialogue avec les autres administrations, principalement le Conseil Municipal, le Parc Naturel et les Côtes.

Les sujets abordés font référence à ces différents domaines:

– Sécurité de la promenade pendent les tempêtes et perte de sable dûe à l’influence  du port (Informe Cedex).

– Prolonguement  de la promenade jusqu’à la Pletera.

– La situation urbaine des U.A. (Unités urbanístiques de developpement).

– Les places, au centre et au bout de la rue Camelia. Nous proposons qu’un poste budgétaire soit inclús pour  le conseil municipal pour 2020.

– Amélioration de l’accès principal devant le càmping (chemin de la caminassa). Route large, avec pistes cyclables et pour piétons.

– Route avec parking pour la limite ouest, derrière les appartements de la rue Dalia.

– Inondations fréquentes dans le dernier tronçon de la rue Camelia.

– Plage de chiens et de chiens sur la plage.

– Passage de vélos dans les zones piétonnes.

– Equipement à la plage et à la promenade.

– Nettoyage et service d’ordures.

– Surveillance

Nous vous informerons lors de la prochaine assemblée de la situation dans laquelle se trouvent chacun de ces sujets et d’autres encore, assemblée qui aura lieu le samedi 10 août.

Associació Veïnal “Els Griells”

Présidence collégiale

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s