Resum de la IV assemblea general de l’Associació CAT | ESP | FRA

CAT: Resum de la IV Assemblea General ordinària de socis i sòcies

El dissabte 10 d’agost de 2018 vam celebrar la quarta assemblea general ordinària de la nostra associació. Primer de tot, volem agrair la implicació en aquest projecte als associats i associades que van assistir i als que van delegar el seu vot. La participació total va ser de 76 persones associades.

Seguint l’ordre del dia establert, vam informar, debatre i votar els diferents punts de l’ordre del dia que, resumits, s’exposen seguidament:

 • Es va aprovar per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior celebrada el 18 d’agost de 2018.
 • Balanç de les altes i baixes de socis i sòcies. El dia de l’assemblea érem 415 socis.
 • Els comptes de l’associació es van aprovar per unanimitat.
 • Es va fer una explicació de les accions realitzades per l’associació durant el darrer any i també de les millores a la urbanització materialitzades per l’ajuntament i l’ EMD.
 • Es varen exposar els temes que l’associació tenim registrats com a pendents o en curs i que seran objecte de dedicació durant els propers mesos.
 • Es va explicar que el Ter Vell és reserva natural i que en conseqüència probablement el Parc natural es plantejarà impedir l’accés de vehicles. En aquest supòsit ens cal conèixer l’opinió dels associats. Es va exposar el tema, es va debatre i es va decidir d’acord amb els assistents ampliar el text de la pregunta:

“En el supòsit que el parc natural vulgui tallar la circulació de vehicles pel Ter Vell, i amb la condició que prèviament s’hagin millorat els accessos i aparcaments, l’associació ho ha de recolzar o hi ha d’estar en contra?

 1. Accessos són: Camí de la caminassa i avgda de les flors.
 2. Aparcaments són: Vial oest, per darrera dels edificis del c/ dàlia.
 3. Que accessos i aparcaments siguin adients i satisfactoris per als veïns.”

 Resultat de la votació:  Recolzar: 74, En contra: 2

 • Es va explicar la situació urbanística de Els Griells. Seguidament es va preguntar als associats:

“L’Associació ha de ser impulsora i activa per instar a l’ajuntament que executi la millora urbanística de Els Griells?

Resultat de la votació: Sí per unanimitat

 • En el punt dedicat a precs i preguntes hi va haver diverses propostes i observacions.

El contingut complet de l’assemblea està redactat a l’acta que s’aprovarà si s’escau a la propera assemblea. Està a disposició dels i les associades.

Recordem que l’Assemblea General Ordinària se celebra cada any entre els dies 1 i 20 d’agost.

Podeu accedir al power point de l’assemblea clicant aquí 

 Associació Veïnal “Els Griells”

La junta directiva.

ESP: RESUMEN DE LA IV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS

El sábado 10 de agosto de 2018 celebramos la cuarta asamblea general ordinaria de nuestra asociación. En primer lugar, queremos agradecer la implicación en este proyecto los asociados que asistieron y los que delegaron su voto. La participación total fue de 76 asociados.

Siguiendo el orden del día establecido, informamos, debatimos y votamos los diferentes puntos del Orden del Día que, resumidos, se exponen seguidamente:

 1. Se aprobó por unanimidad el acta de la asamblea anterior celebrada el 18 de agosto de 2018.
 2. Balance de las altas y bajas de socios y socias. El día de la asamblea éramos 415 socios.
 3. Las cuentas de la asociación se aprobaron por unanimidad.
 4. Se hizo una explicación de las acciones realizadas por la asociación durante el último año y también de las mejoras en la urbanización materializadas por el ayuntamiento y EMD.
 5. Se expusieron los temas que la asociación tenemos registrados como pendientes o en curso y que serán objeto de dedicación durante los próximos meses.
 6. Se explicó que el Ter Vell es reserva natural y que en consecuencia probablemente el parque natural se planteará impedir el acceso de vehículos. En este supuesto necesitamos conocer la opinión de los asociados. Se expuso el tema, se debatió y se decidió de acuerdo con los asistentes ampliar el texto de la pregunta:

En el supuesto de que el parque natural quiera impedir la circulación de vehículos por el Ter Vell, y con la condición de que previamente se hayan mejorado los accesos y aparcamientos, la asociación debe apoyar o debemos estar en contra?

Accesos son: Camino de la caminassa y avgda de las flors.

Aparcamientos son: Vial oeste, por detrás de los edificios de la c / dalia.

Que accesos y aparcamientos sean adecuados y satisfactorios para los vecinos. “

Resultado de la votación: Apoyar: 74

En contra: 2

7- Se explicó la situación urbanística de Els Griells. Seguidamente se preguntó a los asociados:

“La Asociación debe ser impulsora y activa para instar al ayuntamiento para que ejecute la mejora urbanística de Els Griells?

Resultado de la votación: SI.       UNANIMIDAD.

En el punto dedicado a ruegos y preguntas hubo varias propuestas y observaciones.

El contenido completo de la asamblea está redactado en el acta que se aprobará si procede en la próxima asamblea. Está a disposición de los asociados.

Recordamos que la Asamblea General Ordinaria se celebra cada año entre los días 1 y 20 de agosto.

Puede acceder al power point de la asamblea clicando aquí 

Associació Veïnal “Els Griells”

La junta directiva.

 

FRA: RÉSUMÉ DE LA IV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION.

Le samedi 10 août 2018, s’est tenue la quatrième assemblée générale ordinaire de notre association. Tout d’abord, nous tenons à remercier les associés présents et ceux qui ont délégué leur vote pour leur implication dans ce projet. La participation totale a été de 76 associés.

Conformément à l’ordre du jour établi, nous informons, discutons et votons sur les différents points de l’ordre du jour, résumés ci-dessous:

1- Le procès-verbal de la précédente assemblée tenue le 18 août 2018, a été  approuvé à l’unanimité.

2- Hausses et des baisses du nombre des membres. Le jour de l’assemblée, nous étions 415 membres.

3- Les comptes de l’association ont été approuvés à l’unanimité.

4 – Les actions menées par l’association au cours de l’année écoulée ainsi que les améliorations en matière d’urbanisation, accomplies par le conseil municipal et l’EMD ont été expliquées.

5- Les sujets que l’association a enregistré en attente ou en cours, feront l’objet d’une future attention au cours des prochains mois : ils ont été présentés.

6- Il a été expliqué que le Ter Vell est une réserve naturelle et que, par conséquent, le parc naturel envisagera probablement d’y interdire l’accès aux véhicules. Dans ce cas, nous devons connaître l’opinion des associés. Le sujet a été exposé, discuté, et décidé en accord avec les participants, pour développer ainsi le texte de la question:

Dans le cas où le parc naturel souhaiterait interdire la circulation de véhicules à travers le Ter Vell, et, à condition que l’accès et le stationnement aient été précédemment améliorés, l’association devrait-elle appuyer cette initiative, ou au contraire, la contrer ?

Les accès sont: Camí de la Caminassa et Avgda de las Flors.

Les parkings sont: Périmètre Ouest, derrière les immeubles de la rue Dalia.

Que les accès et les stationnements soient adéquats et satisfaisants pour les voisins.

Résultat du vote: Support: 74

Contre: 2

7- La situation urbaine d’Els Griells a été expliquée. Les associés ont ensuite été interrogés:

“L’Association doit être stimulante et active pour exhorter le conseil municipal à mettre en œuvre l’amélioration urbaine de Els Griells?

Résultat du vote: OUI. UNANIMITÉ

8- Au point voué aux demandes et questions, plusieurs propositions et observations ont été formulées.

L’intégralité du contenu de l’assemblée est écrite dans le procès-verbal qui sera approuvé le cas échéant, lors de la prochaine assemblée. Il est disponible pour les membres.

Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale ordinaire se tient tous les ans du 1er au 20 août.

Vous pouvez accéder au powerpoint  de l’assemblée en cliquant ici 

Association Veïnal “Els Griells”

Le conseil d’administration

2 thoughts on “Resum de la IV assemblea general de l’Associació CAT | ESP | FRA

 1. Guillermo segovia ha dit:

  1)-Las plantaciones de arboles son un gasto absolutamente inútil si luego no se hace un mantenimiento regular de riego hasta consolidar las raices a profundidad de nivel fratico….
  La mayor parte de los arboles plantados están ya muertos!
  (Ineficiencia del ayuntamiento por no decir que nos dan “peixet”…., para que nos callemos simulando que hacen algo….)
  2) La señalizacion de la “obligación” de bajar de la bicicleta en el paseo, es una entelequia.
  otro “peixet” de la UMD…
  Nadie lo hace y ni se leen los discos…y si algunos protestamos, se nos rien en las narices…
  Otro gasto inútil por la desidia e incompetencia del ayuntamiento y quienes lo gobiernan…
  Eso sí, palitroques y cabos para provocar “dunes” si que se instalan y hay presupuesto largo para ello…
  ¿A quien beneficia, tanto el gasto como el hecho….?
  Mientras tanto no hay accesos a la playa y los que hay son para romperse la crisma.., las aceras son una vergüenza y la red sanitaria un atentado a la salud y la higiene…

 2. guillem Segovia ha dit:

  Siguiendo el escrito anterior me extiendo en que es evidente que la EMD está hecha a la medida de los intereses de las empresas que explotan los recursos naturales de todos (en Etartit) en beneficio economico de unos pocos cuyos negocios usan, explotan y se nutren del patrimonio (Playa, sol, espacios…, de todos y con los impuestos de todos ), para sus fines e intereses.
  Por lo tanto, no tienen voluntad ninguna, absolutamente ninguna en hacer algo de interes social y urbanistico serio y necesario porque quieren invertir los recursos sólo donde a ellos les conviene.
  Quizá habria que ser más contundentes con el Ayuntamiento como cuendo se hicieron las protestas por el tema de la playa, pero esta vez orientada a que el Ayuntamiento haga lo que debe hacer en esta Urbanización.
  Eso sí, son amables y razonables con “inversiones” aparentemente interesantes…aunque luego les importe un pimiento su inutilidad, como la plantacion de árboles que dejan caer por falta de riego y gastar dinero en señales que nadie cumple y que nadie hace cumplir!
  En cambio los accesos son miserables y peligrosos, bacheados, estrechos, sin iluminación y carentes de la más minima seguridad……
  Como se ve, nuestros politicos y/o funcionarios más cercanos son tan inanes como quienes nos exprimen desde otras latitudes más lejanas y centrales.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s